tirsdag 3. april 2012

Blåveis, hestehov og hvitveis.
Levende himmelblå, solgule og kritthvitte pletter
i grått vissent gras og brunt fjorårsløv.

Naturens syklus biter seg sjøl i halen
og ruller videre.