torsdag 12. april 2012

Haskollsetra.
Haskollsetra.


Haskollsetra på østsiden av Egga i Merenmarka har vært husmannsplass under Sjåstad gård fra seinest 1795. Plassen har også i perioder vært leid ut til seterdrift.

Nå er det bare tufter, i form av stein fundamenter til husene, noe redskap og litt takstein, igjen av det hele.
Fra Liers historie av Rolf Fladby:
Ole Knutsen opplyste selv i 1795 at han hadde bodd her i ca. 20 år og at han var omtrent 60 år. Før hadde han bodd på Lund. Han var gift med Berte Simensdtr., f. ca. 1727. I 1865 ble plassen brukt av Kistoffer Kristensen, f. ca. 1832, d. 1868, g. m. Birthe Helgesdtr., f. ca. 1823. Barn: Lise, Anne, Kristen, Hans. Enka giftet seg med Erik Olsen, f. ca. 1839. I 1920 ble bruket forpaktet bort til Karl Sætra, g. m. Ellen Hansen. Barn: Halvdan, Karen, Harald.


Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen 1865:

1 hest, 2 kuer, 3 sauer.

1/2 tn. bygg, 3/4 tn. havre, 3 tn. poteter.På disse steinene har det antagelig stått en låve eller et fjøs. Det som står lent mot steinene er vel en harv.Innbiller meg at dette hjulet er fra en treskemaskin.Takstein pent stabla under en gran.Her har nok selve våningshuset ligget.


Rester av en plog.