fredag 27. juli 2012

Krykkje.Ved det gamle fiskeværet Nykvåg i Vesterålen er det en knaus hvor krykkjer hekker. Disse fuglene er til havs hele året utenom hekketiden, henter sin næring fra havoverflaten i form av små marine dyr og fisker.

De siste 30 åra har bestanden bitt sterkt redusert, enkelte steder opptil 70%, største reduksjon de siste 10 åra. Svikt i loddebestanden beskrives som en mulig årsak. Arten er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2010.