fredag 17. august 2012

Skisser fra skogen.På vei ned fra Gjevlekollen i går kveld, med en lav sol som vekselvis kom og gikk, tok jeg disse bildene. Det ble en serie med intuitive avbildninger av hva jeg så, uten å tenke så mye over om det var et bra motiv eller ikke, derfor kalt skisser.

Valgte ut en håndfull av en lengre serie med likt og ulikt. For min del virker det inspirerende å forsøke å bevege meg litt bort fra det mer planlagte og overveide til mer ureflektert å "fange" det jeg ser i øyeblikket. Så kan jeg heller i ettertid se om jeg kan få noe ut av det i "det digitale mørkerommet".