tirsdag 4. september 2012

Blåtime i moseskogen.
Flere av skogområdene i Merenmarka har har bunnen dekket av tjukk grønn mose. Sammen med råtne trestubber, store enkeltstående kalksteiner, bregner og granlegger med røtter over bakken, utgjør det fint isenesatte motiver.

Forrige kvelden var jeg der i skumringen og fotograferte noen utsnitt.