tirsdag 18. september 2012

I mellom regndagene....
....er det  dager hvor det grå skydekket sprekker og en bleik solskive viser seg.

 Områder i Merenmarka hvor det til vanlig er fuktig ser nå ut som små sumpområder. Hvis en trenger gjennom den tette planta granskogen, finnes det små områder med eldre blandingsskog, myrtlendt grunn og delvis gjengrodde dammer. Små perler av noen plasser som gir assosiasjoner til mere tropiske områder.