søndag 16. september 2012

Tistel i solnedgang.
Tistelen, Skottlands nasjonalblomst, hører til de sorter blomster som gleder oss helt fram til frosten tar dem.