tirsdag 20. november 2012

Åmot
Åmot (elvemøte), heter området der Glitra og Nordelva møtes og blir til Lierelva. Området er kupert med løvskog langs elva og ellers mye kulturlandskap med beitemark.
 
 
Beitedyr på frossen mark ved Åmot.
 
 
 
 
Frossne vekster langs elvekanten.
 
 
 
 
Tre bilder fra en løvskogskledd bekkeravine nær elveløpet.