mandag 4. mars 2013

Vårknipa.
De siste dagene har vist tendenser i retning av vår, men det kan selvfølgelig være forbigående.
Firebeninger som elg og rådyr går uansett inn i sin tøffeste periode på året. Ganske utsulta må de fortsatt vente på at maten skal bli let tilgjengelig, vi får håpe at flertallet klarer det.