torsdag 18. april 2013

Urbane landskap 2.

Tar med noen flere elveparkbilder. Det er fra under motorveibrua og noen mot utløpet av elva.