onsdag 5. juni 2013

Sandsvalene på Meren.

 
 
Grustaket på Meren har en av de gjenværende kolonier med Sandsvaler i Lier. Direktoratet for naturforvaltning betegner området som viktig (Naturbase Meren) på grunn av denne bestanden.
 
 
Sandsvala ble valgt til årets fugl i 2010. Kartlegging av bestanden (Stueflotten 2010) viser at bestanden har gått kraftig tilbake i løpet av de siste 30 åra. Årsaken(e) til dette er usikre, men det blir blant annet pekt på forverrede overvintringsforhold i områdene sør for Sahara, med økt ørkenutbredelse og mindre innsekter.
 
 
 
Det går rasende fort når de stryker forbi og det er vanskelig å få skarpe bilder. 
 
 
 
 
Her er fire stykker på vei inn for landing, det sitter fugler i to av hullene også. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fugl med reirmateriale i nebbet.

Kilder: Sandsvala i Buskerud - kartlegging av Årets fugl 2010 - S. Stueflotten.

  Link:   Sandsvala i Buskerud - kartlegging av Årets Fugl ... - NOF-Buskerud

DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING - Naturbase Meren

 Link:    Naturbase | Meren