tirsdag 9. juli 2013

Trollet.

Trollet.

 Ækk’e mange som ser troll lenger,
synd det – også for trollet.
Han liker å bli sett og skremme litt,
ingen ser’n – så ingen gyser.

 Lite igjen av mørk trollskau er’e også,
blir for lyst på flathøgd mark.
Så derfor sprakk de fleste beista,
bare noen er igjen.

 Som denne gubbent gjemt i Hedal skauen,
sliten, gammal, mosegrodd.
Heldig for meg det å slumpe til og møt’en,
få friska opp et halvglemt grøss.