fredag 18. oktober 2013

Høst langs Lierelva.

Fra der Åmot veien krysser  øvre del av Lierelva er det fint å gå oppover på høyre side langs elvebredden. Etter hvert kommer jeg da til selve elvemøte (åmot) der Glitra renner inn i Lierelva. Nå når beitesesongen er over er det fint å rusle elvelangs, særlig nå mens det ennå er høstfarga blader på trærne.