søndag 27. oktober 2013

Høstskog / autumn forest


Små glimt fra høstdager i Merenmarka.

Small glimpses of autumn in Merenmarka

 Tistler / Thistle
Brukne greiner /  Broken branches