lørdag 16. november 2013

Fra Smålands kulturlandskap / From Smålands cultural landscape.Her er noen bilder av kulturlandskap fra Veramåla utenfor Tingsryd, Småland i Sverige. Områder preget av idyll, små hus og gamle steingjerder, men også fraflytting og gjengroing av landskapet.

Here are some pictures of the cultural landscape from Veramåla outside Tingsryd, Småland in Sweden. Areas characterized by idyll, small houses and old stone fences, but also the depopulation and the regrowth of the landscape.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar