torsdag 7. november 2013

Mot vinter / Towards the Winter.Skummende, fossende, buldrende vann, en skogs bekk får elvefølelse etter noen døgn med mye regn. Nattefrosten har laga is krystaller som spisse tenner langs tørrkvisten – snart biter vinteren seg fast.

Frothy, roaring, rumbling water, a wooded stream swells to a river after a rainy night. Night Frost has created ice crystals as sharp teeth along the dry twig - soon it will be winter.