søndag 24. november 2013

Naturens egen is kunst / Nature's own ice art.


Vannene i Finnemarka er forseglet med et glassklart is lokk etter en lengre frost periode. Oppå, inn i og under isen ligger vannliljeblader dandert i kreative mønstre og med ulike fargenyanser fra grønt til gult og brunt. Naturen har laget sine egne kunstverk i isen så vi kan nyte synet og til og med ramme inn biter av helheten med et kamera.

Dissse bildene er fra Krutjern i Merenmarka i Lier.The waters in Finnemarka are sealed with a crystal-clear ice lid after a prolonged frost period. On top of, inside and under the ice are the leaves after this summer's water lilies in creative patterns, each with a different color shades from green to yellow and brown. Nature has created their own works of art in the ice so we can enjoy the sight and even frame pieces of the big picture with a camera.


These photos are from Krutjern in Merenmarka in Lier.