fredag 8. november 2013

Oppover Laukedalen / Up Laukedalen.

Jeg hadde en serie høstbilder fra områder i Laukedalen (Lier, Buskerud) i fjor høst, men ser ingen grunn til ikke å gjenta det, oppover der er det fint. 

Stedvis opplever jeg en snev av villmark på vei opp i bekkekløfta. Bekken er stor og buldrende etter mye regn, kaster seg nedover i flere små  fossefall, over og mellom store og spennende skulpturerte kalksteins blokker. Flere steder kantes kløfta av store grantrær, enkelte har gitt etter for tidens tann og tyngdekraften har lagt dem over bekken. Stein, tre og vann i rennende og frossen form, våt mose, gult vissent gress, dype mette farger, alt understreker villmarksopplevelsen og seinhøstprakten nå rett før vinteren tar over.


I had a series of autumn pictures from sites in Laukedalen (Lier, Buskerud) last fall, but see no reason not to repeat it.

Sometimes I experience a touch of wilderness on the way up in the creek ravine. The creek is big and booming after a lot of rain, it folds down into several small waterfalls, over and between the large and exciting sculpted limestone blocks., Several places the ravine is paved by large fir trees, some have given in to the ravages of time and gravity have put them over the creek. Stone, wood and water in running and frozen form, wet moss, yellow withered grass, deep saturate colors, all emphasizing the wilderness experience and late autumn splendor now right before winter takes over.