lørdag 21. desember 2013

Solnedgangseffekt. / The Sunset Effect.

I minuttene før sola forsvinner for kvelden, blir lyset ofte intenst, varmt og fult av farger, som her hvor de siste minutters stråleglans lyssetter skogen på Harastokken i Merenmarka.

In the minutes before the Sun disappears for the evening, the light is often intense, warm and full of colors, such as here where the last-minute sunshine lit up the forest of Harastokken in Merenmarka.