lørdag 29. mars 2014

Rønningen.

Dette er plassen Rønningen på Meren i Lier. Stedet var en husmannsplass under gården Nordre Meren fram til 1900. Brødrene Kasta, unkarer og bestevenner, bodde på småbruket i 75 år inntil de sommeren 2006 på grunn av helseproblemer ble innlosjert på Villa Skaar i Sylling hvor de fortsatt bodde sammen. Det ble offentlig brudulje da kommunen ville nekte dem å bo på samme rom fordi økt pleiebehov gjorde at de skulle flyttes til Liertun og til to forskjellige avdelinger. Historien endte heldigvis med litt anstendighet og brødrene fikk fortsette å bo sammen. Erling, den eldste, døde ikke så lenge etterpå mens Karl var blandt oss til i fjor.

Plassen har altså ligget øde i nærmere 8 år, den bærer preg av det. I den grad hus kan se ut som de er ensomme og triste, så gjør disse det, som om de savner Kasta brødrene.

This is the smal farm Rønningen on Meren in Lier. The place was a smallholding belonging to the farm Nordre Meren up until 1900. The brothers Kasta, bachelors and best friends, lived on the farm for 75 years, until 2006. 

The square has been deserted for almost 8 years, it bears the stamp of it. 

 Våningshuset - front.
 Våningshuset - bak.
 Sidebygning.
Fjøs, stall, låve, mm.
Inngang til ved bua.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar