mandag 7. april 2014

April i fjellskogen 3.
Jeg blir nok aldri ferdig med å la meg fascinere av fuglene i fjellskogen (og alle andre steder). De er ikke alltid så lette å fange på bildebrikka - i det ene sekundet er de der, i det neste borte. Å fange dem i flukt er heller ikke enkelt, de kommer fort, i uregelmessige bevegelser og mellom kvister og greiner som påvirker fokus. Men det er så fint å stå bare helt rolig, lenge, følge med dem og kjenne gleden ved å være så privilegert at jeg får oppleve dette. Svartmeis.
 Grønnfink.
 Svartmeis.
 Kjøttmeis.
Toppmeis.