tirsdag 8. april 2014

Blåveis og Tysbast.I sørhellinger har blåveisen allerede blomstra en stund. Nær der jeg bor er det en slik helling med kalkholdig tørr grunn og med rikelig blomstring.

Spredt på samme sted blomstrer Tysbasten på bar kvist, med noen få blader på toppen som en krone, vakker og svært giftig.