torsdag 24. april 2014

Gulspurv i hagen. / Yellowhammer in the garden.Gulspurven dominerer på foringsplassen i hagen for tiden, allikevel synes jeg nok det blir færre av dem for hvert år....håper det bare er innbilning. 

 Yellowhammer  dominates on the feeding place in the garden for the time being, anyway, I think they have decreased in number compared to previous years. ... hope it's just imagination


 Kastanjetreet skyter kraftige knopper. The chestnut tree shoots powerful buds.


Gulspurv, fugleart i buskspurvfamilien. Litt større enn gråspurv. Hannen betydelig gulere enn hunnen med oversiden stripet i rødbrunt og svart. Var tidligere en vanlig rugefugl fra Sørlandet til Finnmark, fra lavlandet og opp til bjørkebeltet. I sangen teller den til 7 i sitt karakteristiske sangmotiv. Siden ca. 1960 har den avtatt betydelig i antall, noe som muligens delvis har sammenheng med miljøgifter. Bestanden har nå tatt seg en del opp. Reiret, som oftest plasseres på eller nær bakken, består av gress og fôres med fine strå og hår. De 3–5 gråhvite eggene med brune og svarte snirkler og flekker ruges av hunnen i 12–14 dager. Ungene forlater reiret etter 12–13 dager. Frøspiser, men tar også noe insekter. Stand- og streiffugl, men noen trekker ut av landet.
STORE NORSKE LEKSIKON