fredag 16. mai 2014

Asdøljuvet.Her er noen bilder fra en tur i Asdøljuvet for et par dager siden. Det er vanskelig å få fram dramatikken i landskapet på et bilde, men et lite inntrykk av hvordan det er kommer kanskje fram. Selv om det er bratt og steilt er det greit tilrettelagt for å gå opp juvet.

Under bildene følger et utklipp fra en artikkel av Roar Bogerud som omhandler juvet og gir et godt innblikk i alt fra historie, geologi, biologi, bosetting, virksomhet, mm.


 Nedre del av juvet er prega av storvokst edellauskog, skogbunnen er dekket av hvitveis og bregner. Fossefallet kalles Høgfoss og klippen jeg står på (det lille lyse mosegrodde feltet i forgrunnen) kalles prekestolen, her er det mye brattere og høyere ned enn bildet gir inntrykk av.

Høgfoss sett fra bånn av juvet.
ASDØLDALEN NATURRESERVAT.

Asdøljuvet ligger ca 2 km sør for Sylling sentrum. Det er en dyp østgående sidedal til
Lierdalen. Juvet er foreslått vernet og verneforslaget omfatter selve juvet og områdene på
hver side av dette, samt Asdøltjern med nære omgivelser. Gjennom juvet går elva Asdøla som
har sitt utspring i Asdøltjern. Vegetasjonsbildet i juvet domineres av edellauvskog og
storvokst granskog. Elva Asdøla er en del av Liervassdraget og har nedbørsfelt som strekker
seg fra Vestmarka til øst for store Sandungen. Vannkvaliteten i elva betegnes som god.
Innenfor det foreslåtte verneområdet har elva et fall på 140 meter. 130 moh nede ved Asdøl
gård og 270 moh ved Asdøltjern. Elvens bidrag til områdets spesielle karakter er vesentlig,
og dens vannføring danner grunnlaget for enkelte av de botanisk verneverdige forekomstene,
så som edellauvskogene og ulike mosesamfunn

Roar Bogerud