søndag 11. mai 2014

Døde trær.– Et stående dødt tre utgjør et økosystem, det er viktig at vi tar vare på et mangfold av mikroøkosystemer.

Det betyr at også døde trær skal vernes, både de som står og de som ligger.


Flaggspett på Lundsåsen i Merenmarka.