lørdag 3. mai 2014

Streif.Sesongen med orrfuglleik er ennå ikke over, forhåpentligvis blir det noen netter til på spillplassen. Væromslaget de siste dagene har ikke bare medført temperaturfall, men også mer vind, noe som tydelig påvirker fuglene og gjør de mer vaktsomme og mindre aktive.

Ellers blir det litt streif i skog og mark med bikkjene og det igjen fører med seg små vårlige møter. En fullpelsa flott rev, en syngende rødstrupe i en grantopp og en smilende hvitveis eng. Små men allikevel på sitt vis skjellsettende opplevelser, de trenger seg under huden som  depoter av hverdagslykke.

Avslutningsvis noen bilder fra siste besøk på spillplassen.


 Flyktig møte med en flott rødrev, et sted i Merenmarka.


 Hvitveis eng fra Rustaden inne i skogen nordvest for Solberg i Lier, opprinnelig en gård som ble ryddet i gammelnorsk tid.
 Med litt godvilje går det an å se kamuflasjeteltet i fuglens øye.