lørdag 7. juni 2014

Blikket ditt.
Blikket ditt.


Blikket ditt,
mildt og fredelig,
mollstemt, forsonende.

Et velviljens lys,
i klare kilders
rav farga glans.

Alle møtene
med dine øyne
vil jeg gjemme på 
– alltid.