søndag 22. juni 2014

Markblomster 2.Langs Linna (Baneveien) på Sjåstad finnes det spredte områder med fin blomstervekst i grøftekanten.