søndag 13. juli 2014

Mykt mot hardt.Det er mange fine variasjoner i skogs vegetasjonen, en er kontrasten mykt mot hardt, eksempel mose mot stein, eller bregner som gror ut av sprekker i stein.