lørdag 26. juli 2014

Skyer.Mørke skyer over den nære horisonten, terrortrussel mot annerledeslandet, brannfare i rosenes leir. Det ser ut som om vi snart er helt innmeldt i resten av verden.  Ekstremister av alle sorter og på ulike nivåer lever blant oss, har alltid gjort det, handler og ytrer seg, og nå vil noe villfarne få  prøve et organisert voldelig framstøt.

Som nasjon ser det ut som om vi møter den potensielle faren på en hensiktsmessig og åpen måte.

Mennesker har til alle tider utgjort et mangfold, sånn som nordmenn av alle slag gjør det i dag. Motsetningene i dette mangfoldet er  noe av drivkraften til utvikling, motsetningenes mest ekstreme ytringer må vi ikke tåle.

Når den akutte faren er over for denne gang må vi med økt kraft ta tak i det.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar