onsdag 15. oktober 2014

De utvalgte.


For noen utvalgte finnes det et liv etter fårikålsesongen.I takknemlighet for dette  føder vi bonden nye lam til våren,  og får nok en mulighet til å dra på utmarksbeite som levende åte. Enten vi blir spist her eller der så tjener han jo penger på det.

I tre av fire rovviltregioner som Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt siden 1996 er det erstattet i snitt to til fire ganger flere sauer i året enn den gaupene kan ha drept, viser ny rapport.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar