lørdag 1. november 2014

Ved Grunnvannet.Inne i Finnemarka omtrent midtveis mellom Saga og Glitre ligger Grunnvannet. Som navnet sier er det nok ganske grunt. Selv om høstfarga myrgras mot speilblankt vann og hvit bjørkeskog er fint å se på, er det nok et tegn på at tjernet er i ferd med å gro igjen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar