torsdag 18. desember 2014

I kulturlandskapet.Mønstre, linjer, lys, skygge og kontraster i motiver fra kulturlandskapet, kommer godt fram i svart/hvitt gjengivelse.