fredag 9. januar 2015

Speiling.Løvskogen i det bare gråbrune januar landskapet speiler seg i et stilleflytende område i elva.