fredag 6. februar 2015

Grankorsnebb.



Grankorsnebb i travel matauk aktivitet (fjellskogen, Muggedalen, Sør Aurdal).