lørdag 14. februar 2015

Langs Glitra.Isdannelser langs Glitras bredd.