lørdag 7. mai 2016

onsdag 4. mai 2016

tirsdag 3. mai 2016

Glitra naturreservat / Glitra naturereserve.Naturreservatet ligger i Lier kommune

Glitra naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel skog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Viktige verdier er fuktig bekkemiljø på kalkrik berggrunn med kalkskog og gammel naturskog rik på død ved. Kløfta er variert, den har et spesielt og sjeldent artsmangfold, og flere truete og sjeldne arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Glitra nature reserve

The purpose of the nature reserve is to preserve an area of old-growth forests with its biological diversity in the form of nature types, ecosystems and species, as well as the area's natural ecological processes. Important values is moist Creek environment on the lime rich rocks with lime forest and old natural forest rich in death trees. The Valley is varied, it has a special and rare arts diversity, and more threatened and rare species. It is an objective to keep the safety values in the most pristine state, and, where appropriate, further develop them.
lørdag 16. april 2016

Rødstrupe og blåveis / Robin and Hepatica.


Rødstrupe, en av mine favoritter.
Robin, one of my favorites.Blåveis, en liten bit av himmelen på skogbunnen.
Hepatica, a piece of heaven on the forest floor.


tirsdag 29. mars 2016

onsdag 23. mars 2016

Kjærlighet i hønsehuset / Love in the henhouse.
Påskekurtise i hønsehuset observert på en solskinnsdag i nabolaget.

Easter courting in the henhouse observed on a stroll in the neighbourhood.


fredag 26. februar 2016

søndag 31. januar 2016

Januarsola / January sun


Januarsola går ned bak en løvtrebevokst kolle.

January sun sets behind a hill with deciduous trees.
onsdag 27. januar 2016

Gråsisik / Redpolls
En flokk med gråsisik ivrig opptatt med å fylle magen med frø fra burota.

Redpolls eating seeds from the mugwort.søndag 24. januar 2016

Vinter i nabolaget / Winter in the neighborhood.


Etter en periode med minus 12-17 c. har temperaturen nå steget med 10 grader, det gjør det litt mer komfortabelt å være ute.....også for kamera.

After a period of minus 12-17 c. has the temperature now increased by 10 degrees, it makes it a littel more comfortable being out.....also for the camera.onsdag 6. januar 2016

Kald morgenstund på Barlindåsen / A cold morning at Barlindåsen.Minus 15 er kaldt når vinteren hittil har vært så mild som den har vært. Det ble en fin morgenstund på Barlindåsen oppe i Merenmarka i timen før soloppgang (hdr.). 

Minus 15 is cold when the winter so far has been rather mild. It was a nice morning up on Barlindåsen (near by my home in Lier) in the hour before dawn.