tirsdag 29. mars 2016

onsdag 23. mars 2016

Kjærlighet i hønsehuset / Love in the henhouse.
Påskekurtise i hønsehuset observert på en solskinnsdag i nabolaget.

Easter courting in the henhouse observed on a stroll in the neighbourhood.