fredag 1. juni 2012

Opp mot Gjevlekollen.
Ved Delekant (ca. 200 m.o.h) i Lier går det en sti oppover til Gjevlekollen (602 m.o.h). Selv om det er en del stygt snauhogde områder innledningsvis, er det etter hvert fin, åpen overveiende furuskog å gå i. Det stiger jamt opp mot Skjærsvannet og derfra er det ikke langt igjen til selve toppen på Gjevlekollen, panoramautsikten er turen verdt.  På toppen er også en varde og en gammel brannvakthytte.

Alle skogsbildene er tatt mellom kl.1900 og 2000, stativ er brukt for å få rimelig skarpe bilder ved den lange eksponeringstia.

En ravn markerer at den har sett meg ved å sirkle rundt et par ganger i lav høyde, før den forsvant. Lyng, stein og åpen furuskog.


De nye bladene på tyttebær- og blåbærlynget lyser opp med sin friske grønnfarge, fint innrammet av vinterbrunt røsslyng.


Den vesle skogstjerna gjør så godt den kan for å synes der den blomstrer nede i lynget.
Kvinand i Kolletjern på Gjevlekollen.