søndag 18. juni 2023

Ro.


 

Ro

…noen ganger

ikke mange, men noen

en bonus for å være med

umiddelbart, uanstrengt

ikke sjeldent overraskende


søndag 14. mai 2023

Brudesløret i Treffenbekken / The Bridal veil in the Treffenstream.
Et stykke oppe i Øksnekollen kaster Treffenbekken seg utfor et bratt stup ned i en trang, dyp og ganske utilgjengelig kløft. Nå, som snøsmeltinga pågår som verst, er det nok vann til at det danner seg et vakkert slør…Brudesløret i Treffenbekken.
Up in Øksnekollen, the Treffenstream throws itself off a steep cliff into a narrow, deep and quite inaccessible ravine. Now, with the snow melting at its highest, there is enough water to form a beautiful veil...the Bridal veil in the Treffenstream.


 

onsdag 29. mars 2023

Rådyr i hagen / Roe Deer in the garden.

Det er ikke uvanlig med snø i mars, men litt mer sjeldent med all den snøen som har lavet ned de siste ukene. Den ligger i tjukke lag og blandinga av kalde netter og noe mildere dager gjør at det er umulig for rådyra å komme igjennom ned til bakken og mulig mat.. Det røyner på, sulten går over redselen for mennesker, de inntar hagen og tømmer frødispenseren beregnet for småfuglene minutter etter jeg har fylt den opp.

It is not uncommon with snow in March, but a little more rare with all the snow that has fallen in recent weeks. It is located in thick layers and the mixture of cold nights and somewhat milder days makes it impossible for the deer to get through down to the ground and possible food. Hunger displaces the fear of people, they take over the garden and empty the seed dispenser intended for the small birds minutes after I've filled it up.


tirsdag 28. februar 2023

Elg / Moose


Her er to portretter av to ganske forskjellige elger. Den første framstår som ganske trygg, selv om den ser meg og jeg ikke er så langt unna. Den andre er nok mer utrygg og gir tydelig signal om det ved å legge på øra. Den andre har dessuten blå øyne, som ikke er så vanlig, fenomenet kalles  homozygoti, en egenskap som må arves fra begge foreldre for å bli en del av avkommets framtoning. 

Here are two portraits of two quite different moose. The first one seems pretty safe, even though it sees me and I'm not that far away. The other is probably more insecure and gives a clear signal about it by putting on the ears. The other, moreover, has blue eyes, which is not so common, the phenomenon is called homozygoti, a trait that must be inherited from both parents to become part of the appearance of the offspring.


 

onsdag 22. februar 2023

En liten gledesstund.


Et minne fra en spasertur en augustkveld for noen år sia. På en bakkekam snur jeg meg for å se på månen, da titter et hode forsiktig fram bak en trestamme og ser nysgjerrig på meg. Vi så en stund på hverandre, sauen og jeg, før jeg fikk summa meg til å få opp kamera. Ikke bare ga den meg en gledesstund, men også et hyggelig motiv.

A memory from a walk one August evening a few years ago. On a hill crest, I turn to look at the moon, then a head gently peeks out from behind a tree trunk and looks at me curiously. We looked at each other for a while, the sheep and I. Not only did it give me a moment of joy, but also a pleasant photo.


 

fredag 27. januar 2023

Et gyllent øyeblikk.


Solnedgang bak åsen i vest, farger himmelen over vinterskogen ... et gyllent øyeblikk før skumringen. / Sun set, coloring the sky over the winter forest... a golden moment before dusk.

 

mandag 23. januar 2023

Hvilende elg / Resting moose

 

Mye og tettpakka snø gjør matsituasjonen vanskelig for elg og rådyr. Elgen trekker ned fra skogen til bygda og reker rundt på jakt etter mat. Denne har sikta seg inn på noen høyballer i nærheten og ligger å venter på tussmørke så den kan våge seg fram og "stjele" litt.

A lot of dense snow makes the food situation difficult for moose and roe deer. The moose migrate down from the forest to the lowland and wandering around in search of food. The one on the picture has aimed at some bales of hay nearby and is waiting for twilight so it can «steal» some.