fredag 5. oktober 2012

Høst ved Nedre Svarttjern.
Et stykke ovenfor Bergfløtt, ved foten av Storsteinsfjell, ligger et lite tjern som med rette bærer navnet Svartjern. Tjernet og området rundt er både trolskt og vakkert.

Dette er HDR bilder (en rekke bilder tatt med kamera på stativ, ulik eksponering, og så bearbeidet i et HDR program) tatt høsten 2008.