fredag 9. november 2012

Myra.

Myra er det andre nedlagte småbruket i Merenmarka som fortsatt står. Det ligger ca. 5-600 meter vest for Avdal. Våningshuset ser ut som det vil ha problemer med en vinter til, i alle fall om det kommer mye snø.                                                                                                                                                      (HDR) 
 
 
 
 
                                                                                                                            (HDR)