fredag 18. januar 2013

Dagene nå.

Jeg er mørket
 
Jeg er mørket. Mørket
som får de tusen svaiende lys
 til å skinne så pinefullt klart.
 
Jeg elsker de brennende lysene,
elsker flammen
som legger seg på skrå
og skjelver ekstatisk
for nattens pust. Jeg ville være
levende som flammen, men
jeg er mørket
som får lysene til å skinne.
 
Hans Børli - fra diktsamlingen Brønnen utenfor Nachors stad, 1966.