fredag 29. november 2013

Holiday on ice.

Fortsatt venter vi på det hvite vintereventyret i Finnemarka, i mellomtiden viser jeg flere bilder fra "istiden".

Still we are waiting for the white Winter fairy tale in Finnemarka, in the mean time I show some more images from the "ice age".