torsdag 13. mars 2014

Vinter vesener / Winter creatures.
Du veit det e mangt å sjå på veien...... og det er mye mer enn det Hans Rotmo så. Snø er ikke bare snø, ikke alltid, noen ganger er det noe(n) som later som de er det. Eller under isen....

Her er noen gamle bilder i ny bearbeidelse (Topaz Lab).


Snow is not only snow, not always, sometimes it is something who pretend that they are. 

Here are some old photos in new adaptation (Topaz Lab). Tilsynelatende bare gammal forblåst vårsnø.....egentlig et troll med snømaske....han lurte ikke meg.
Apparently only old windy spring snow. .... actually a troll hidden in the snow.
 
 De to store øya og den digre snuta tilhører en drage gjømt under snøen.
The two major eyes and the big nose belongs to a dragon hidden under the snow.
 Skapning under glass isen.  Creature under the glass ice.
En flere meter lang skogsnile krypende rett under snødekke.
A several-foot-long black slug crawling right under the snow cover.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar