søndag 15. juni 2014

Blomster og insekter.Det er helt klart mindre av både bier og humler, men heldigvis står det fortsatt til liv. Det foregår en iherdig matauk om dagen, fint vær og god blomstring utnyttes til fulle. Bie.
 Humle.
 Smørblomst.

 Blomsterflue.