lørdag 7. mai 2016

Vannfall i skogsbekk / Waterfall in a forest stream.
Et bittelite vannfall i en skogsbekk i nabolaget.

A tiny waterfall in a forest stream in my neighborhood.

onsdag 4. mai 2016

Småfugler i hagen / Birdie in the garden.Kjernebiter / Hawfinch.
Pilfink / Tree Sparrow.
Kjøttmeis / Great Tit.
Kjøttmeis / Great Tit.tirsdag 3. mai 2016

Glitra naturreservat / Glitra naturereserve.Naturreservatet ligger i Lier kommune

Glitra naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel skog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Viktige verdier er fuktig bekkemiljø på kalkrik berggrunn med kalkskog og gammel naturskog rik på død ved. Kløfta er variert, den har et spesielt og sjeldent artsmangfold, og flere truete og sjeldne arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Glitra nature reserve

The purpose of the nature reserve is to preserve an area of old-growth forests with its biological diversity in the form of nature types, ecosystems and species, as well as the area's natural ecological processes. Important values is moist Creek environment on the lime rich rocks with lime forest and old natural forest rich in death trees. The Valley is varied, it has a special and rare arts diversity, and more threatened and rare species. It is an objective to keep the safety values in the most pristine state, and, where appropriate, further develop them.
lørdag 16. april 2016

Rødstrupe og blåveis / Robin and Hepatica.


Rødstrupe, en av mine favoritter.
Robin, one of my favorites.Blåveis, en liten bit av himmelen på skogbunnen.
Hepatica, a piece of heaven on the forest floor.


tirsdag 29. mars 2016

Vårblomster / Spring flowers.Våren er her med blåveis og hestehov.

Spring is here with Black Eye and Coltsfoot.onsdag 23. mars 2016

Kjærlighet i hønsehuset / Love in the henhouse.
Påskekurtise i hønsehuset observert på en solskinnsdag i nabolaget.

Easter courting in the henhouse observed on a stroll in the neighbourhood.