torsdag 17. oktober 2013

Lamyr.
I Merenmarka ( i Lier) ligger et par nedlagte småbruk, som ennå står om enn så vidt. Et av dem er Lamyr og plassen har jeg besøkt utallige ganger både med og uten kamera. Her er noen oktoberbilder i svart/hvitt. Gammel, delvis gjengrodd beitemark nær Lamyr.