fredag 25. oktober 2013

Oktober snø / October snow.


Oktober snø, florlett til å begynne med, som  melisdryss over skogbunnen. Tyngre etter hvert, våtere, til slutt regn, dagen etter er alt borte.

En kynner, snart forvandles seinhøsten til vinter.


October snow, super light to begin with, such as powdered sugar sprinkle over the forest floor. Heavier, wetter, at last as rain, the next day it’s gone. 


A braxton hicks, the fall will soon turn in to winter.