lørdag 31. mai 2014

Humler og bier.


Flere humlearter er i fare for å bli utrydda her i landet, også biene er i tilbakegang. Hvis ikke dette stopper vil det få alvorlige følger for pollinering av trær og planter.

Et bidrag som kan gjøre en positiv forskjell er at de som har hage lar disse få utfolde seg litt "vilt", at det får være noe markblomster og at det er blomster som blomstrer til ulike tider. Et biologisk mangfold hvor vi i større grad dropper skillet mellom ugress og nyttevekster vil hjelpe. Sprøyting mot uønska vekst bør høre det forrige århundre til ( http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/nyheter/2013/bli-med-pa-a-redde-humlene.html?id=726928 ).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar